Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjän nimi
Klinkmann Oy
Y-tunnus: 3394130-9

Osoite
Fonseenintie 3, P.O. Box 38
FI-00370 Helsinki, Finland

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
sähköposti: info@klinkmann.fi

Rekisterin nimi
Klinkmann Oy:n henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään myynninedistämistarkoituksessa Klinkmann Oy:n sekä sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitamiseen siltä osin kuin ne liittyvät tarjottaviin palveluihin ja tuotteisiin. Tietoja käytetään myös markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista: henkilön nimi ja yhteystiedot, yrityksen tiedot, jota henkilö edustaa (yrityksen nimi ja toimintamaa), lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute), muut tiedot (kuten julkinen IP-osoite), seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot) ja evästetiedot. Lue lisää evästekäytännöstämme tämän sivun alaosasta. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. Myös osa sivujen ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja voidaan luovuttaa Klinkmann Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden yksiköille käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla. Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa ja kohtuullisen ajan asiakasuhteen katkeamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä. Ainoastaan erikseen nimetyillä työntekijöillä ja henkilöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

Evästekäytännöt

Evästeistä yleisesti

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi (seurantaevästeet) ja palvelussa olevien toimintojen mahdollistamiseksi (toiminnalliset evästeet). Eväste on tekstitiedosto, joka verkkopalvelun sivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle määräajaksi. Halutessasi voit välttää evästeiden käytön määrittämällä selaimesi asetukset niin, ettei evästeitä tallenneta käytön aikana. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa heikentävästi sivuston toiminnallisuuksiin ja käyttökokemukseen tai joissain tapauksissa estää käytön kokonaan.

Seurantaevästeet

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla yhdistetään käyttäjän seurantatietoon mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän kiinnostuksen aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.
Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä selaimen lisäosalla (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Toiminnalliset evästeet

Verkkopalvelun toiminnalliset osa-alueet, jotka edellyttävät käyttäjän kirjautumista tai muuta tunnistautumista vaativat evästeen toimiakseen. Evästeen tietoihin tallennetaan tarvittavat tiedot käyttäjästä ja eväste poistetaan sen määräajan päätteeksi tai kun käyttäjä kirjautuu ulos.

Muut tunnisteet

Verkkopalvelun käyttäjästä tallennetaan verkkopalvelun käytön yhteydessä tunnistetietoja palvelimen ja verkkopalvelun lokitiedostoihin (mm. IP-osoite, avattu sivu ja haetut tiedostot sekä mahdolliset käytönaikaiset virhetilanteet) sekä kerätään tietoa sivuston käyttöliittymän toiminnasta (tallennukset, kuumakarttatiedot, lomakkeiden käyttötiedot). Näiden tietojen keräämisen tarkoitus on palvelun seuranta ja kehittäminen sekä vikasietoisuuden ja tietoturvan jatkuva parantaminen.

Takaisin ylös