Salama- ja ylijännitesuojaus

DEHN + SÖHNE on vuonna 1910 perustettu yritys, jonka päätoimiala on salama- ja ylijännitesuojaus. DEHN + SÖHNE tarjoaa markkinoiden kattavimman tuotevalikoi-man niin ylijännitesuojia kuin ulkoiseen salamasuojaukseen käytettäviä komponentteja.

Tuotekategoriat
Avainsanat
Valmistaja

Yhteensä 43 tuotetta

Rakennusten salamasuojaus

Salamasuojaus on kokonaisuus, johon kuuluu sekä ylijännitesuojilla toteutettava sisäinen suojaus että rakennuksen ulkoinen salamasuojaus. Ulkoisen Salamasuojauksen tarkoitus on estää salaman aiheuttamat vahingot rakennukseen tai muuhun suojattavaan kohteeseen. Ulkoinen salamasuojaus edellyttää aina myös sisäistä suojausta.

Salaman iskiessä rakennukseen, salamavirta kulkee rakennuksen rakenteiden läpi. Seurauksena voi olla rakennuksen ja/tai elektroniikkalaitteiden vaurioituminen, tulipalo sekä hengenvaarallisten jännite-erojen syntyminen rakennuksen sisälle. Salamasuojauksella estetään salaman iskusta aiheutuneet tuhot. Ulkoinen salamasuojaus koostuu kolmesta pääosasta: salamanvangitsijajärjestelmästä, alastulojohtimista ja maadoitusjärjestelmästä. Mitoittamalla eri järjestelmät oikein, estetään tehokkaasti salamaniskun aiheuttamat vahingot ja taataan laitteistojen häiriötön toiminta myös ukonilmalla.

Kun salama, joka on voimakas virtapulssi, on kulkenut ukkospilvestä kilometrien matkan ilman läpi ja osuu rakennukseen, ei sen kulkua voida pysäyttää, mutta se voidaan ohjata kulkemaan turvallisia reittejä maahan..

Salamasuojaus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että salama osuu salamanvangitsijajärjestelmään eikä suojattuun kohteeseen. Salamanvangitsijoista salamavirta johdetaan hallitusti ja turvallisesti alastulojohtimilla maadoitukseen.

Pienkiinteistön salamasuojaus

Omakotitalot sisältävät nykyisin paljon elektroniikkaa, kuten tietokoneita, televisioita ja kiinteistöautomaa-tiolaitteita. Laitteiden arvon kasvaessa ja toimintavarmuuden arvostuksen lisääntyessä suojautuminen ukkosta vastaan on tullut yhä tarpeellisemmaksi. Suoranaisten laitevaurioiden lisäksi ukkonen voi aiheuttaa myös välillisiä tuhoja. Esimerkiksi yksityisyrittäjän kirjanpidon katoaminen tietokoneelta voi olla ikävänä seurauksena ukkosen aiheuttamista ylijännitteistä. Suojauksen tarpeellisuus täytyy jokaisen arvioida itse, koska lait ja asetukset eivät edellytä salamasuojausta. Omakotitalon suojaaminen tehokkaasti salamaniskuja vastaan on kuitenkin mahdollista kohtuullisin kustannuksin!

Muistilista omakotitalon suojaamiseen:

 • Tarkasta suojauksen materiaalien yhteensopivuus
 • Käytä vain salamasuojaukseen tarkoitettuja liittimiä ja kiinnikkeitä.
 • Älä asenna alumiinia maahan tai betoniin
 • Yhdistä syöksytorvet ja lumiesteet suojaukseen
 • Varmistu, että lumi ei pääse valumaan katolla
 • Suojaa antenni ja muut korkeat rakenteet
 • Käytä vähintään kahta alastulojohdinta

Suurten kiinteistöjen salamasuojaus

Nykyaikaisten toimistojen ja teollisuuslaitosten katoille asennetaan tyypillisesti yhä enemmän ja enemmän kiinteistölle välttämättömiä toimintoja kuten ilmastointilaitteita ja erilaisia antenneja. Suojaamattomina ne tarjoavat salamalle otollisen iskukohdan sekä salamavirroille esteettömän pääsyn rakennuksen sisälle.

Katolla olevat rakenteet ja antennit voidaan suojata sieppaustankojen avulla. Sieppaustankojen on ehdottomasti oltava erillään osista, joista on johtava yhteys rakennuksen sisälle. Tämä saavutetaan joko riittävällä ilmavälillä tai eristystankojen avulla.

Muistilista suuren kiinteistön suojaamiseen:

 • Asenna alastulojohtimet noin 20 metrin välein
 • Yhdistä betoniraudoitukset maadoitukseen, mikäli mahdollista huomio johtimien lämpölaajeneminen
 • HVI-kaapelilla voit korvata ilmavälin tai eristystangon
 • Alumiini on edullinen vaihtoehto kuparille ja se on helppo materiaali asentaa, ei kuitenkaan koskaan maahan eikä betoniin

Ylijännitesuojaus

Salamasuojauksen tarve on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti. Tähän on ollut syynä herkkien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden voimakas lisääntyminen niin kodeissa kuin yrityksissäkin.

Yrityksissä vaatimukset laitteistojen toimintavarmuuksille ovat kasvaneet, sillä nykypäivän kilpailussa toimitusten on oltava ehdottomasti perillä ajoissa. Sekunnin murto-osassa salaman aiheuttama ylijännitepiikki voi aiheuttaa täydellisen kaaoksen lamauttamalla yrityksen elintärkeät toiminnot, kuten tietoliikenneyhteydet sekä ATK- ja automaatiojärjestelmät.

Nykypäivän asunnoissa olevan omaisuuden arvo on kasvanut merkittävästi. Kalliit kodin elektroniikkalaitteet, kuten tietokoneet, videotykit ja televisiot on nykyisin talou-dellisesti kannattavaa suojata. Lisäksi asunnoissa on käytössä yhä enemmän kiinteistöautomaatiota ja hälytys-järjestelmiä. Näiden järjestelmien häiriötön toiminta on taattava myös ukonilmalla.

Salaman iskuja emme voi estää, mutta niiden aiheuttamilta tuhoilta voimme säästyä suojautumalla etukäteen!

Toimistorakennuksen suojaaminen

Toimistorakennuksissa ATK:n toimivuus on välttämätöntä. tietokoneet, palvelimet ja tietoverkot kuuluvat perusvarustukseen, eikä niiden käyttökatkoja voida hyväksyä. Tavoite saavutetaan, kun rakennuksen pääkeskukseen on asennettu DEHNbloc karkeasuojat ja ryhmäkeskuksiin DEHNguard keskisuojat. Yksittäiset laitteet suojataan pistorasian yhteyteen tulevilla DEHNsafe –suojilla.

Tietoliikenteen suojina käytetään BLITZDUCTOR XT –suojia, joiden toimintakuntoa voidaan helposti valvoa etänä DRC MCM -moduulilla. Lähiverkon suojaus toteutetaan luotettavasti CAT 6 tason DEHNpatch suojilla. Kiinteistöautomaatio, videovalvonta- ja hälytysjärjestelmät tarvitsevat myös omat suojansa. Laajasta valikoimastamme löydät tehokkaat ylijännitesuojat myös näiden järjestelmien suojaukseen.

Tutustu lisää ylijännite- ja salamasuojaus ratkaisuihin finnelectric -sivuilla.

Takaisin ylös